Kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét đánh thẳng là việc đánh giá khả năng bảo vệ các công trình xây dựng, nhà máy trước tác động của sét. Là công việc hết sức quan trọng nhằm phòng tránh các thiệt hại khi có sét.

       1/ Tại sao phải kiểm định hệ thống chống sét định kỳ

+ Trong thời gian vừa qua có nhiều vụ sét đánh đã làm ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của người lao động nói riêng và người dân nói chung. Vì vậy việc đo đạc kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét là điều cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản của mình và xã hội.

+ Theo quy định của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ: Quy định việc đo đạc, kiểm tra điện trở tiếp đất hệ thống chống sét đánh thẳng là quy định bắt buộc phải được thực hiện định kỳ hàng năm. Đặc biệt tiến hành trước mùa mưa bão nhằm đảm bảo tài sản và tính mạng của con người.

       2/ Tài liệu tham khảo

+ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ;

+ TCVN 9385:2012 – Chống sét cho công trình xây dựng –  Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

+ QTKT 01:2018 – Quy trình kiểm tra hệ thống chống sét đánh thẳng;

Posted by & filed under Tin tức.